MåtteXpressen værner om miljøet

Vores vaskeri er blandt de mest miljøvenlige vaskerier. Ved hjælp af et biologisk rensningsanlæg, der også udnytter jordvarme, har vi mulighed for at genbruge alt vand.
Derudover benytter vi udledning af regnvand som et supplement til at kompensere for vand, der fordamper i vaske- og tørreprocessen.

Vores miljøinvestering har vist sig at være til stor gavn for miljøet, men har ikke betydet højere omkostninger. Derfor kan vi tilbyde konkurrencedygtige priser.

Da vand er en kostbar ressource, og vandafledning generelt er forbundet med store omkostninger og er belastende for miljøet, kan vi tillade os at sige, at vi er et af de mest miljørigtige vaskerier i Danmark.

Da rensningsanlægget ligger under jorden, udnyttes jordvarmen, hvorved vi opnår store besparelser på naturgas til opvarmning af vand.

Vores vaskeudstyr er samtidig i stand til at centrifugere med en centrifugalkraft på 290 G. Det indebærer, at vi minimerer mængden af vand, der er tilbage i måtterne efter vask, hvilket reducerer behovet for tørring væsentligt og dermed samlet set giver en stor besparelse på energiforbruget.

Da vi fortrinsvis anvender måttekvaliteter med en særlig let gummibagside, kan vi vaske flere måtter pr. vask end ved anvendelse af traditionelle måtte-typer. Det giver besparelser på vand, sæbe, strøm og gas.
Det betyder desuden, at vi kan køre med flere måtter i vores biler, hvilket indebærer et reduceret brændstofforbrug beregnet pr. leveret måtte.
Ved hjælp af UV-stråling af vandet sikrer vi, at alle bakterier i vandet elimineres, hvilket er til gavn for indemiljøet.
Måtteservice gavner indemiljøet. Det er dokumenteret, at ca. 80 % af alt støv og snavs kommer ind via skosålerne. Så lad en måtte fra MåtteXpressen tage snavset.

Arbejdsmiljøet er en væsentlig faktor i vores hverdag. Hos MåtteXpressen fokuserer vi på, at vores arbejdspladser er indrettet efter gældende regler, og vores ”lette” måtter er endnu en faktor, der forbedrer arbejdsmiljøet på vores vaskeri.